Mas Arnau

Vist: 4040

El 8 de gener de 1336 (1335), davant el notari Bernat de Verdaguer. c.e., Ramon Arnau de Camós, de Palol de Revardit, reconeix tenir pel bisbe la batllia del delme del mas Arnau, del mateix poble, delme que rep l’Almoina del pa de la Seu. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 2, núm. 143b. (Ref.1010)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)