Torre Llobet

Vist: 2876

Torre Llobet (Vidreres)Casa pairal de la Branca Familiar "LLOBET" de Vidreres

La Torre Llobet és un dels masos més importants de Vidreres, La casa és fortificada i està situada al peu del camí que porta al castell de Sant Iscle. Es trobava doncs, dintre el domini jurisdiccional del vescomte de Cabrera, títol que al segle XVIII va passar als ducs de Medinaceli.

El cos original de la casa és dels segles XV-XVI i està format per tres plantes amb una porta dovella de mig punt, una finestra central d'arc conopial i lobulada i finestres amb impostes al pis superior. Destaca la seva torre quadrada de defensa a la banda de ponent, de quatre plantes i obertures quadrangulars amb una llinda monolítica. A la part de llevant es va adossar posteriorment entre els segles XVIII i XIX un altre edifici perpendicular de tres pisos. A començaments del segle XX, en Josep Llobet (Pepe), va fer construir la bassa i el molí que són d'estil modernista. A la finca hi ha tres pantans per emmagatzemar i subministrar aigua, el primer construït el 1901, el segon al 1948 i el darrer a mitjans de la dècada dels 50.

La nissaga va radicar a Vidreres durant més de set-cents anys. A finals de segle XVI, posseïa en terres, 206 jornals de bous entres boscos i cultiu, cedides pels vescomtes de Cabrera més 1200 vessanes de bosc en emfiteusi del mas Valldaniel, de les monges del monestir de Vallmaria. El que ve a donar en aquells temps la quantitat d'unes 259 hectàrees. A finals de segle XIX havia augmentat la propietat a les 500 hectàrees i rebia de Vidreres i Maçanet de la Selva quasi 200 censos.

L'escut familiar, on s'hi veu un llop, presideix una de les sales de la casa.

La nissaga dels Llobet com a propietaris del mas, s'acaba el 1925 com a conseqüència de la subhasta per impagament d'un crèdit hipotecari que havien fet.

Informació extreta de:
Revista Gavarres
Quaderns de la Selva, Número 3 (1990) - El matrimoni i les cases pairals de la Selva a l'Antic Règim - Santiago de Llobet Masachs

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )