Borda Sabatera

Vist: 3281

El 28 d'agost de 1724, Joan Valls, pagès de l'Esparra, que viu en el mas Pons, reconeix tenir per Francesc de Bournonville el mas Otger, la borda Sabatera i peces del mas Pons.

El mas Otger, que abans fou del mas Poch, tenia 20 jornals. Afrontava al nord amb Joan Valls, a l'est amb en Joan Valls mitjançant la riera Ricastell, i al sud amb Joan Valls que abans fou de l'Espriu.

la borda Sabatera amb terres de conreu i bosc, uns 19 jornals. Afronta al nord amb Joan Valls que fou del mas Sureda, a l'est amb el mas Moner que posseeix en Joan Valls, al sud en Vivo de Sant Pere Cercada i, a l'oest, part amb en Joan Valls que fou del mas Poch i part amb el mas Pons mitjançant riera. Les diverses peces del mas Pons capbrevades sumen 100 jornals1.

1 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)