Mas Cuní

Vist: 3268

Des de l'any 1449, en la seva condició de propietària de la Força o Torre de la Roqueta de l'Esparra, consta com a possessió de la família Farners, que el tenia en franc alou1.

El 14 de desembre de 1563, Pere Joan Conill, pagès de l'Esparra, reconeix tenir en part per Frederic de Farners i en part pel monestir de Sant Pere Cercada, el mas Cuní i altres peces de terra, que sumen un total de 300 jornals. És de destacar una peça de terra boscosa d'uns 120 jornals situada a Sant Feliu de Buixalleu, que afronta al nord amb el mas Massaguer de Sant Feliu de Buixalleu; a l'est amb el mas Pons; al sud i oest amb el mas Pol de Sant Feliu de Buixalleu (Capbreu 1562 i 1566. Arxiu Comarcal de Santa Coloma de Farners. Notari Pau Serra)2.

El 19 de març de 1567, Pere Joan Conill, pagès de l'Esparra, reconeix tenir pel monestir de Sant Pere Cercada el mas Joli, derruït, i part del mas Cuní. El mas Joli, derruït, afrontava al nord, sud i oest amb el mas Cuní i, a l'est, amb el mas Xifra. Del mas uní tenia pel mateix monestir 2 peces de terra d'una extensió en conjunt de 50 jornals, situades entre els masos Cuní, Vilardell i Pons2.

En el llistat de tots els homes majors de catorze anys de Riudarenes i l'Esparra l'any 1717, consta Francesc Cuní com a pagès de l'Esparra3.

1 Riudarenes ahir, ara i sempre, de Miquel Borrell i Sabater
2 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

3 Arxiu Històric de Girona, Notaria de Santa Coloma de Farners, Volum 74, s/f. primers de juny i mijans d'abril.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)