Mas Om

Vist: 3595

El 28 de juliol de 1232, Bernat de Cartellà i la seva muller Saura estableixen a Bernat d'Om el mas que ja tenia el pare d'aquest, Ramon d'Om, al lloc dit d'Om vora Puig-oller, amb totes les seves pertinences, a canvi de la tasca dels esplets i d'uns censos en moneda, en aviram i en quantitat de gra.(1)

El 17 de setembre de 1232, Joan d'Om dóna al seu fill Bernat les cases i terres que pertanyien al mas del seu marit i pare, situat a la parròquia de Maçanet, amb la condició de pagar la llegítima de 10 sous a les seves filles i germanes Ermessenda i Ricsenda. El dit Bernat ho aporta al seu matrimoni amb Guillema, la qual aporta en dot 70 sous.(2)

(1) Biblioteca de Catalunya, Arxiu Històric, pergamí núm. 359, registre núm. 12060.
(2) Biblioteca de Catalunya, Arxiu Històric, pergamí núm. 239, registre núm. 10155.

Informació extreta del llibre "Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301), Elvis Mallorquí

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)