Mas Cartellà

Vist: 4119

La Torre de Cartellà - Maçanet de la SelvaAnomenat també La força de Cartellà, es troba al costat de la carretera Nacional II, davant del trencat que porta a Montbarbat. El seu nom prové de la nissaga dels Cartellà, que tenien estatge al Castell de Cartellà, actualment terme Sant Gregori, prop de la ciutat de Girona.

Concretament el seu nom es dèu a Bernat de Cartellà, fill de Pere Galceran I, senyor de Cartellà i Falgons i la seva segona esposa, Ermessenda de Maçanet, senyora de Torcafelló i Maçanet de la Selva,  que ostentà el domini útil sobre el mas. El 1702 Felip V de Castella concedí al seu propietari Pere de Cartellà el títol de marquès de Cartellà. L'últim descendent d'aquest nissaga que ostentà la propietat d'aquesta pairalia, fou Josepa de Sarriera i de Copons(4), marquesa de Moià i Cartellà, que en morir sense descendència, llegà la Força a institucions benèfiques de Girona, les quals el tregueren a subhasta i passà a mans privades(1).

El referent més antic el trobem en un document de l'any 1079 on surt esmentat com a Torre Fellona. El 1160 fou cedida pel comte Ramon Berenguer III al vescomte Guerau II de Cabrera. La castlania fou donada pels Cabrera als Maçanet (2).

Sota la senyoria directa dels Cartellà hi havia un gran nombre de masos com els Gelabert o Calvet.(2)

La casa té un pati realment impressionant en el que cal destacar la capella de Sant Jaume que té una bonica façana renaixentista(3). La seva torre dóna idea de la missió de defensa i vigilància a que es destinava(1).

(1) Llibre "Les cases pairals catalanes", de Joaquim de Camps i Arboix
(2)
Viquipèdia
(3) Taller d'Història de Maçanet
(4)
Generalitat de Catalunya. Patrimoni.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)