Mas Codinach

Vist: 3501
Mas Codinac de Sallent. Foto: POUM Santa Pau
Mas Codinac de Sallent. Foto: POUM Santa Pau

El mas Codinac ja era construït el 1321 en una vall lateral. L'any 1569, el mas Codinac tenia una superfície de 100 vessanes i amb les afrontacions següents: terres de la seu de Girona (segurament del Torn) a llevant, el mas font al sud, el mas Serra Grivera a ponent i el mas Gòrdia al nord, seguint l'aiguavès. A més a més, tenia 3 peces de terra per a ampliar el conjunt original.

Al segle XVIII, Antoni Codinac tenia mitja quartera, un quart de la qual de terra - de conreu - i tres quarts de terra rosta. Tenia un hort.

Des de Codinac hi ha un camí que porta a la Torroella. Té una riera a prop, que aflueix al Ser, i una font.1

1 El mas, el pagès i el senyor, Jordi de Bolòs, Ed. Curial

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )