Mas Mateus

Vist: 3268

El mas Mateus, actualment abandonat, està situat al vessant solell de la Serra d'Aritger, davant de can Badia. En el capbreu de 13211, potser correspon d'acord amb les afrontacions, al mas de Guillem de Mala Ola, que no depèn de l'abat. En el capbreu de 1569, consta com a Mansi de Mala Olla i depenia del Mas Badia. En el segle XVIII, apareix com a Mateus, amb 3 quarteres (0,9 ha.)2.

1 Vol.895 del fons de Monacals de l'ACA, que inclou les capbrevacions de diversos llocs que depenien del monestir de Sant Esteve de Banyoles, fetes entre els anys 1321 i 1339
2 El mas, el pagès i el senyor. Jordi de Bolòs. Ed.Curial 1995.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )