Can Ferrusola

Vist: 4210

Es tracta d'una gran casa pairal situada als afores del nucli urbà.

El document més antic correspon a l'any 35 del regnat del rei Lluí­s, aproximadament el 1062, el qual es refereix a la concessió de la batllia feta per l'abat de Santa Maria d'Arlès a tal Ermengan, que per poder ser batlle va haver de pagar la quantitat de quatre sous.

El 1264 un altre abat del mateix monestir constata documentalment l'establiment del mas Ferrusola a favor de Guillem de Masó i el seu fill Arnau. En establir-se al mas, el Masó adoptaren automàticament el cognom de la propietat.

A l'any 1300 aproximadament, Joana Ferrusola es casà amb Joan Pineda de Toralles, el qual adquirí­ el domini de la casa redimint-la dels mals usos. Aquest personatge la convertí­ en una gran propietat que assolí­ un gran pes econòmic.

Més tard, en casar-se un Ferrusola Sobirana amb Esperança Puig, pubilla de can Puig de Sant Salvador de Bianya, es fusionaren els dos patrimonis que a la mort dels pares heretà el fill Miquel Ferrusola i Puig.

De la nissaga consten 32 generacions documentades, sense comptar les branques que s'han vingut escampant.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )