Can Gustí de Riu

Vist: 5010

Anomenat també Ca l'Agustí­ de Riu.

Es troba a la Vall de Riu, enclavada entre les muntanyes del puig de Bassegoda, el Treu i Martinyà i emmarcada per l'església de Sant Feliu de Riu i la Mare de Déu de les Agulles, ofereix la bellesa immutable i feréstega que la natura imprimeix a la ferma i impol·luta Alta Garrotxa. La masia és una edificació forta i ferma tí­pica de les grans pairalies de muntanya. Antigament tenia un oratori per a celebrar-hi les cerimònies religioses de caire familiar.

Antigament, fou el pas obligat canalitzador dels camins que connectaven l'Alta Garrotxa i l'Empordà, però també constituí­ un punt estratègic pel contraban, els trabucaires i les topades entre carlins i liberals.

L'estudi exhaustiu de la vall de Riu que feren Ramon Sala i Canadell i Narcí­s Puigdevall i Diumé, recolzats en dades documentals del segle XI, i els topònims relacionats amb l'entorn de la mateixa que consten en la documentació consultada, els induïren a pensar que l'antiga "vil·la Derio" podria ser el precedent de l'actual masia de Can Gustí­ o Agustí­. Si la hipòtesi expressada per aquests autors fos factible, la procedència remota de Can Gustí­ de Riu seria concloent.

Pel que es dedueix de les dates que consten en diversos llocs, es varen fer importants reformes al segle XVIII. En una biga de gran tamany hi consta la data de 1712, a l'escon de la cuina la de 1762 i a la llinda de la porta interior del vestí­bul, la de 1780.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )