Mas Leona

Vist: 3535

Esmentat com a Mansum Leona

El 27 de setembre del 1215, Saurina de Palera permuta el mas Leona de Beuda amb el mas Figuera de Palera que tenen el seu fill Arnau i l'esposa d'aquest, Blanca, del qual fa donació a la infermeria de Sant Daniel. (Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 84)

Informació extreta de: Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )