Mas Noguera

Vist: 3614

Esmentat com a Mansum de Nogeria

El 8 de gener del 1211, Arnau de Palera i la seva mare Saurina venen a Estefania de Palera i a la seva germana Maria, procuradores de la infermeria de Sant Daniel, dos masos situats a Beuda, indret de Noguera, per 440 sous (Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 77)

Informació extreta de: Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )