Mas Balberons

Vist: 832

El 24 de gener de 1315, Bernat, fill de Berenguer de Verdera, de Millàs, es fa home propi del monestir de Sant Daniel, en la seva meitat, per raó de la seva entrada al mas Balberons de Granollers de Rocacorba, amb motiu del seu matrimoni amb Guillema de Balberons, dona pròpia de Sant Daniel​1.

1 DUGiFonsEspecials. Monestir Sant Daniel de Girona, perg. 485.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)