Mas de Riba

Vist: 4029

El febrer de 1354, s'obre un procés contra Bernat Margarit, perquè no volia pagar comestions i altres drets sobre el seu mas de Riba1.

1 Els Margarit de Castell d'Empordà, de Manel Güell, pàg.36.Arxiu Diocesà de Girona, G-028-02238, foli 76-78.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)