Mas Roig

Vist: 4054

El 23 de setembre del 1361 a Girona, davant el notari Bernat de Cantallops, Guillem ça Serra, de Taialà, cedeix a la senyora Francesca, esposa de Bernat Margarit, els drets que pot tenir sobre el mas Roig de Sant Gregori per 200 sous que li han estat llegats.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 29.(ref.1277)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)