Mas Bosch

Vist: 4074

El 15 de juliol de 1184, Arnau de Cartellà, juntament amb la seva muller Ermessenda i el seu fill Arnau Guillem, donen al monestir de Santa Maria de Valldemaria el mas Bessó de la parròquia de Tordera, la coromina de Perelló de la parròquia de Maçanet (de la Selva), la coromina de Gàrrep, el mas Bosc i el bosc de Rederic a la parròquia de Sant Gregori i dues parellades de terra de la masada del mas Tainí de la parròquia de Cartellà, a canvi de 1000 sous barcelonesos.(1)

(1) Biblioteca de Catalunya, Arxiu Històric, pergamí núm. 235, registre núm. 18025.

Informació extreta del llibre "Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301), Elvis Mallorquí.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)