Cal Bord

Vist: 5385

Cal Bord (Sant Gregori)Esmentat també com a Mas Jordà

A l'any 1209 el cognom Jordà ja s'esmenta a la llista de masos existents a Sant Gregori.

Es troba situat al peu de la serra del Bord, al sud oest del terme municipal.

Te afegida al mas l'ermita de Sant Bartomeu.

Capella de Sant Bartomeu (Sant Gregori)El 12 de setembre de 1342, davant el notari Bernat Mateu, c.e., Maria de Clos, de Sant Privat de Bas, s’ofereix a la capella de Sant Bartomeu de Segalars, parròquia de Sant Gregori, en viurà com a conversa i ermitana. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 24, núm. 53.(ref.1104)

En el llibre de Maruja Arnau i Guerola "Els pobles Gironins" Vol. IV corresponent a la Comarca del Gironès, hi ha més referències d'aquest mas.

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)