Mas Serra d'Avall

Vist: 3910

Esmentat també com a Can Serra.

Inicialment, en molta documentació el mas ve esmentat en dues construccions: Can Serra d'Avall i Can Serra d'Amunt, segurament situades una al costat de l'altra. La majoria de documentació i arxiu conservat es refereix sempre a la nissaga de Can Serra d'Avall.

Les dades conservades permeten resseguir la llista d'hereus del mas Serra des de l'any 1270 fins avui.

(Veure arbre genealògic)

Llibre "Sant Gregori" de Joan Calzada i Oliveras

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)