Mas Oms

Vist: 4517

Mas Oms (Sant Mateu de Montnegre)El mas es troba situat a la banda de tramuntana de l'ermita de Santa Maria de Montnegre.

La primera notí­cia que hi fa referència es troba al capbreu de 1314, en que Pere d'Om, home propi del monestir de Santa Maria de Cervià. tenia pel prior el mas Oms i les seves possessions que limitaven a llevant amb terres del mas Fabrella, a migdia amb la cellera de Santa Maria, a ponentamb les propietats del mas Costa i a tramuntana amb les del mas Paradina.

Des de llavors el mas es troba documentat fins els nostres dies.

Informació extreta de: Paisatge i història de Sant Mateu de Montnegre - Elvis Mallorquí­

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)