Mas Fonolleres

Vist: 4114

A l'arxiu de la famí­lia Carameny hi ha un pergamí­ de l'any 1568 (C5, 503), corresponent a l'àpoca atorgada per Montserrat Fonolleres, senyor útil i propietari del mas Fonolleres del terme del Castell de Llagostera, a favor del seu cunyat Pere (...) de Lloret, de 58 lliures del dot restituït d'Eulàlia, muller de l'esmentat Pere i germana de Montserrat.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)