Mas Ros del Torrent

Vist: 1524
Mas Ros del Torrent - Juià
Mas Ros del Torrent - Juià

Anomenat també Mas Ros, es troba situat en un pla alçat just on el torrent que baixa del poble de Juià aboca les seves aigües a la riera de Mas Ros, al costat de la carretera que porta al poble de Celrà, dintre l'anomenat veïnat del mas Saguer.

Una de les primeres notícies que en tenim és quan Pere Ros del Torrent signa el seu testament l'any 13421. Posteriorment, el 13 d'octubre de 1448, consten dos Pere Ros, segurament pare i fill, a la convocatòria del sindicat remença de la parròquia de Sant Pere de Juià2.

La notorietat de la nissaga dels Ros del Torrent és evident al llarg dels segles XVII i XVIII: Jeroni Ros del Torrent i Suardell i Josep Ros del Torrent consten com a Ciutadans Honrats de Barcelona (CHB) al segle XVII; Jaume Ros i Viader consta com a CHB el segles XVII i XVIII1; i Josep Ros del Torrent, de Juià, consta com a Ciutadà Honrat de Barcelona (CHB), l'any 17973. En el llevador del Benefici de Sant Jaume Apòstol de l'Arxiu Diocesà de Girona, consta que "... el magnífic senyor Francesc Ros i Caner i Jaume Ros i Caner, Ciutadans Honrats de Barcelona, institueixen i funden un benefici perpetu, simple i eclesiàstic, sota invocació de Sant Jaume apòstol, en l'altar o capella de Ntra. Sra. del Roser de la parroquial Iglesia del lloc de Juià."4.

1 385 genealogies de famílies gironines de Fernando Viader Gustà, Volum II, a cura de Narcís de Puig i de Traver, 2015
2 El sindicat remença de l'any 1448, per Maria Mercè Homs i Brugarolas, Ajuntament de Girona, 2004
3 Col·leccions del Diari AVUI, 15 octubre 1989.
4 Els pobles gironins, Vol. IV, de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)