Mas Bernat

Vist: 824

El 15 de febrer de 1315, es signa requesta que Pere Burgès, notari de Girona, fa a Bernarda Joan, de la Vall de Sant Daniel, a instància de Bartomeu de Fàbregues, de Girona, i procurador de Sant Daniel, perquè en el termini d'un mes resideixi de forma habitual al mas Bernat de Sant Daniel1.

1 DUGiFonsEspecials. Monestir Sant Daniel de Girona, perg. 488.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)