Mas de Carrera

Vist: 3368

El 5 de febrer de 1293, Gueraua de Puigpardines, piatera de Sant Daniel, estableix a Florència, filla de Pere Roig de Sant Daniel, el mas de Carrera de la vall de Sant Daniel, a cens de 10 sous.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 305

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)