Mas Ferrer

Vist: 3350

L' 11 d'octubre del 1364, a Girona, davant el notari Berenguer Capella, Berenguer Ferrer, de Paret Rufí­, es fa home propi del bisbe per haver entrat al mas Ferrer del mateix lloc. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 23.(ref.1303)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)