Molí de la Figuera

Vist: 3303

El 25 de gener de 1214, davant el notari Gener, monjo i sotsdiaca, El bisbe Arnau (de Creixell) estableix a Dalmau de Domeny i al seu fill Arnau la meitat del molí­ de la Figuera, a la riera de Domeny, a cens de la meitat d’ingressos nets, per 60 sous bar. d’acapte. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 32.(ref.99)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)