Mas Amich

Vist: 4137

Mas Amich (Fornells de la Selva)Conegut també com Mas Cuc i Mas Parella.

El nom del mas es troba citat a l'any 1714, nom amb el que també es coneixia abans el mas Casals.

A la llinda de la porta es troba la inscripció: Joan Amich, 20 d'agost 1737, que potser es refereix al Joan Amich que a l'any 1759 tenia 82 anys, si be la primera refència de propietat podria ser la d'Agnès Amich, casada amb Joan Font.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)