Mas Busó

Vist: 3790

Aquest mas el trobem citat en el capbreu que fa a l'any 1682 Andreu Busó+. A la llinda hi ha una inscripció que diu: "Ponç Busó me fecit, 1699".

A l'any 1702 consta Per Busó en la venda d'un camp dit Monistrol i un altre Pere Busó fou nomenat rector de Castanyet i fundà causa pia a favor dels descendents de Pere Busó, pagès de Fornells.

El 1771, Francesc Xavier Busó es vacasar amb Francesca i creà a l'any 1788 un censal a Sant Pere de Galligants, que el lluí­ a l'any 1824 Maria Busó i Salellas.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)