Mas Cívils

Vist: 3700

També conegut com Sí­bils, té unit l'antic mas Bovera.

Es troba situat en un trencant a mà esquerra de la carretera de Fornells a Campllong, que surt al costat de Can mai. A la llinda de la porta principal hi ha la inscripció de l'any 1665 i a l'any 1734 hi consta que hi tenia una capella o un oratori privat.

A l'any 1367, Antoni Cí­vils capbrevà a Cardona, dues vessanes al pla de Boventó, que afrontaven a est i oest amb Nicolau Estrac, que fou abans del Mas Aulina, al sud amb Miquel Trullàs, ciutadà de Girona (després Raset) i part amb Nicolau Estrac, i al nrod amb la riera de Boventó. (PA, Fornells, 93).

A l'any 1456, Joan Cí­vils, sí­ndic, contractà el retaule de l'església.

A l'any 1539, Narcí­s Pons, alias Cí­vils i Caterina, esposos, capbrevaren al Ferial de la seu.

A l'any 1590, en Cí­vils declarà dos parells de bous i tres mules.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)