Mas Miró

Vist: 4130

Surt esmentat com a Mansum Mironus.

El 4 de març del 1227, Agnès, abadessa de Sant Daniel, Bernat de Tallada i els tutors de Ramon de Cornellà, estableixen a Pere Vives i a la seva esposa Adelaida el mas Miró situat a Cassà de la Selva i Campllong, que tenen a terços per indiví­s, per 30 sous d'entrada.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 92, còpia de 1228, còpia Llibre 22, fasc. annex, núm. 4, p.3)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)