Mas Riera

Vist: 4146

El 21 d'agost de 1225, davant el notari Bonhome, Guillem, procurador de l'hospital nou de Passaturis, de Girona, i els germans del mateix, cedeixen a la capella nova de santa Caterina i al bisbe el seu mas Riera, de Cassà de la Selva. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 24, núm. 77.(Ref.120)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)