Mas Forroll

Vist: 4730

Foto del mas Forroll cedida per Ricard TeixidorEl Mas Forroll era l'antic Castell de Vilademany.

El lloc de Vilademany ja apareix documentat a l'any 948, en una permuta de terres situada al comtat de Girona, a l'extrem de Sant Joan del terme de Villamagni, que el difunt Bugarano havia donat a la seu gironina i que era del llinatge dels Vilademany, el castell dels quals era emplaçat al lloc actual del mas Forroll.

A l'any 1128 Petrus Raimundi de Villa de Man, fou dipositari, pel comte de Barcelona Ramon Berenguer III, de l'espasa i l'armadura del comte d'Empúries Ponç Hug, que havia estat vençut i que per recuperar-les havia de pagar un rescat de 10.000 sous.

Encapçada a dintre de l'estructura del mas Forroll, es troba l'església romànica de Sant Jaume del castell de Vilademany, que trobem esmentada per primer cop en els nomenclàtors de la catedral de Girona del segle XIV: "capella Sancti Jacobi de Villademagno infra castrum eiusdem loci in parrochia de Aiguaviva".

La façana de l'edifici romànic de l'església, fou renovada al segle XVI. L'actual porta de la capella té tres escuts a la llinda amb decoració escultòrica i una inscripció: "SANCTE JACOBE ORA PRO NOBIL. 1564".

Consulteu també el treball de Ricard Teixidor sobre la història del mas Forroll

Informació extreta de Catalunya Romànica. Vol.V.Josep Calzada i Oliveras

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)