Borda Illas

Vist: 4103

El dia 13 de setembre de 1291, Bernat d'Illes, de Sant Sadurní­, la seva esposa Guillema i els seus fills Guillem i Pere reconeixen ser persones pròpies de Guillema de Sarrià, cambrera de Sant Daniel, per raó de la Borda d'Illes de Sant Sadurní­, i fer-li per aquest motiu 16 diners de cens. .
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 295).

El dia 6 de febrer de 1292, Huguet d'Empúries, senyor de Monells, firma a Guillema de Sarrià, cambrera de Sant Daniel la borda d'Illes de Sant Sadurní­, que aquesta ha adquirit a Pere de Vallfreda i a la seva mare Berenguera, per 30 sous..
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 297).

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )