Casa Caramany

Vist: 4341

La nissaga dels Caramany està estretament lligada a la vil·la de Sant Pere Pescador.

La seva primera possessió al municipi fou un cortal a l'any 1365 (Cortal Gran)

A l'any 1397, hi ha una sentència promulgada per Pere Colom (Coloma?), jutge ordinari del Comte d'Empúries, en la causa que enfrontava el comte amb Francesc de Caramany pels drets de jurisdicció de Sant Pere Pescador, a favor del darrer: "Francesc de Caramany pot usar de jurisdicció a Sant Pere Pescador juntament amb el comte d'Empúries sobre els homes que són als dos comuns menos sobre lo crim de homicidi que se reserva per dit Compte. Tambe se declara que lo mateix sr. Caramany percibirà sobre lo pex lo dret que podrà convenir ab los pescadors des del grau del Fluvià fins als grau de Salatano". (Arxiu Caramany, pergamí­: C4, 4013)

Consta a l'any 1671, dintre les propietat de Josep de Caramany, amb un total de 100,25 vessanes.

A l'arxiu Caramany, a l'any 1849, hi ha una instància presentada per Marianna de Foxà, ví­dua de Josep Maria de Caramany, a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador que va construir un mur defensiu al costat de la Casa Caramany durant la Guerra dels Set Anys (1833-1840), per tal de que deixin el lloc de la mateixa manera que estava abans de la seva construcció.

Els historiadors Pere Gifre i Santi Soler, han realitzat un estudi sobre el seu patrimoni "Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà, Segles XII-XX", Col·lecció Fontanetum-2. La Bisbal d'Empordà, 1996.

En resum de la història d'aquesta famí­lia i la vinculació amb el municipi, es pot trobar a la monografia sobre Sant Pere Pescador editada per la Diputació de Girona i Caixa de Girona, dintre la Col·lecció "Monografies Locals" dels Quaderns de la Revista de Girona, escrita per Marisa Roig i Simon

Informació extreta de:
Monografia de Sant Pere Pescador, Quaderns de la Revista de Girona, de Marisa Roig i Simon.
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )