Cortal Devesa

Vist: 4110

A l'inventari post-mortem dels bens de Salvador de Caramany pres per Josep Francesc de Caramany, amb intervenció del notari de Girona Bonaventura Bou, el dia 1 de maig de 1791 (document guardat a l'Arxiu Caramany), hi consta El Cortal Devesa de Sant Pere Pescador.

A l'any 1801, consta l'arrendament fet per Josep Francesc de Caramany a favor de Germà Colom, pagès de Sant Pere Pescador, de tota aquella part d'heretat anomenada la Devesa.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )