Mas de Guillem Ricard

Vist: 4220

El 18 de setembre del 1092
Testament d'Arnau Guillem, que es proposa de peregrinar al Sant Sepulcre; pren per marmessors el seu germà Roland, la seva mare Ermengarda i el prevere Esteve; llega als esmentats mare i germà la meitat dels fruits de les seves possessions; llega a Sant Miquel de Fluvià el mas de Duran i la terra del Canal; a Santa Maria de Vilabertran el mas de Guillem Ricard i el quadre de ipsas Ribes, situat a Sant Pere Pescador; al seu germà el mas de Ber; a la seva germana Arsendis, una terra a la Riera i una altra situada a la Barrera que va al Fluvià, a violari, a fi que, després de la mort d'ella, passi a Santa Maria de Roses

(Biblioteca de Catalunya, arxiu número 10030)

Informació extreta de:
Llibre "Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300" de Josep Maria Marquès, editat per l'Institut d'Estudis Empordanesos

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )