Mas Tallaferro

Vist: 3184

El 16 d'abril de 1301, a Pau, davant el notari Guillem de Socarrats, Pere Duran de Costes, de Peralada, reconeix tenir pel bisbe el delme del mas Tallaferro de Pedret, comprat a Guillem de Vilert, cavaller. (Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 3, núm. 281. - Ref. 554)

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )