Mas Coll de l'Hospital

Vist: 4138

El Mas Coll de l'Hospital està situat al cim del turó de la carretera que condueix al Pantà de Boadella, abans dit Coll del Roure.

Documentat al segle XVIII quan era propietat de la famí­lia Brunet Puig.

A la Guerra Gran es va habilitar com a hospital i d'aquí­ li ve el nom afegit.

No el podem relacionar amb el mas Coll, esmentat a l'any 1221, ja que no disposem d'informació suficient.

Informació extreta de:
Monografia "Darnius" de Josep Maria Bernils i Mach- "Quaderns de la Revista de Girona" número 106, editat per la Diputació de Girona i Caixa de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )