Mas Coll

Vist: 4056

El Mas Coll de Darnius, és esmentat a l'any 1221, quant Pere de Coll vivia al mas aquest any:

"13 d'Octubre de 1221. Ramon de Cantallops i la seva esposa Bernarda donen a l'església de Sant Esteve de Caneres, situada entre Darnius i Maçanet, tot el domini que Ramon de Cantallops, pare de l'atorgant, havia donat a Pere de Coll i Raimunda i aquests havien cedit a Sant Esteve, constituït per la terra dita Coromina i un camp. I Pere, prior de la mateixa església, els rep com a germans espirituals, i els concedeix les mateixes terres en violari, a tasca, i es compromet a celebrar un trentenari de misses per cada hereu de la famí­lia. Carta partida. + Tomàs, prevere."

No el podem relacionar amb el mas Coll de l'Hospital, ja que no disposem d'informació suficient.

(Arxiu Diocesà de Girona, secció Pia Almoina, pergamins de Darnius, número 172, 1221)

Informació extreta de:
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona de Josep Maria Marquès.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )