Mas Ballet

Vist: 4489

Des de 1497 es documenta el veïnatge de Pere Ballet a l'Armentera, però és a partir del capbreu de 1605 conservat a l'Arxiu Històric de Girona, quan es parla de Baldiri Ballet com a propietari de 27 peces de terra, tot i que no se li reconeix cap casa.

Informació extreta del llibre "Els masos de l'Armentera" de Joan Ramon Inglada i Gimeno

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )