Editorial

Una nova versió

Vist: 108156

Els primer dies d'octubre de l'any 1998, veia la llum la primera versió d'aquest portal, com una plana web de l' aleshores servidor independent geocities amb el nom de www.geocities.com/bohigas_serra, en quina adreça encara s'hi troba un enllaç.

En un primer moment es tractava de fer una eina per consultar dades de genealogia, utilitzant el sistema d'hipervincles del llenguatge HTML, però la mancança de dades de caire local en aquells moments a l'inici del boom d'internet, ens esperonà a dissenyar un portal de continguts, centrat en tot el que fa referència a la història i la prehistòria dintre l'àmbit de les comarques gironines. Les corporacions invertien ingents quantitats de diners en la creació de planes web de presència a internet, sense saber ben be que significava, el nostre repte era demostrar que amb pocs recursos es podia disposar d'una presència a la xarxa tant o millor que la que oferien amb grans despeses les incipients empreses de noves tecnologies. Amb una petita ajuda de la Diputació de Girona per a l'edició de llibres i utilitzant la URL www.bohigas.com, iniciarem la publicació de continguts al portal, incorporant també una secció de notí­cies, amb l'objectiu de donar ressò a les que parlaven de temes relacionats amb els del portal i, fins avui, la informació emmagatzemada i accessible no ha parat de créixer. Ens sentim especialment complaguts perquè al contrari del que va passar amb molts projectes d'aquell temps, que se'n anaren en orris arrossegant amb ells el capital de molts inversors, el nostre portal s'ha mantingut viu aquests més de deu anys, amb una despesa mí­nima, llevat de les hores de dedicació dels seus autors. (Enllaç a la versió antiga)

Avui amb la imatge www.portalgironi.cat, ja despersonalitzada de la dels seus creadors inicials, encetem aquesta nova etapa amb una orientació més adequada a les circumstàncies d'avui dia. Quan varem començar en prou feines hi havien canals de notí­cies a la xarxa, en canvi avui dia es disposa d'una oferta inesgotable d'informació. Per això hem dirigit els nostres esforços en crear un espai més participatiu i amb un contingut més documental i localista, sense deixar de banda les informacions sobre les novetats que es van produint dintre de les diferents àrees dels continguts del portal.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)