Organització Territori

Parròquia de Sant Sadurní d'Arenys d'Empordà

Vist: 557

La parròquia de Sant Sadurní d'Arenys d’Empordà, dintre del municipi de Garrigàs, s'esmenta com a possessió de la canònica de la seu Girona l'any 1019. El temple és del segle XI, reformat a principis del segle XIV1.

En un document de l’any 1031 és anonenada “Sancti Saturnini de Arengis”. Un altre document de l’any 1056 fa referència a la donació feta a la canònica de Girona pels executors testamentaris de Gausbert d’Arenys dels delmes, primícies i d’altres prebendes que tenia a l’església de Sant Sadurní d’Arenys, al comtat d’Empúries2.

L’any 1245 en una venda feta a l’abat de Santa Maria de Roses és consignat que un mas de Garrigàs pertanyia a la parròquia de Sant Sadurní d’Arenys2.

La parròquia de Sant Sadurní d'Arenys d'Empordà depenia de l'antic Ardiaconat d'Empúries3.

1 Web de l'Arxiu diocesà de Girona, consulta 17/9/2022
2 Catalunya Romànica Vol. IX, Joan Badia i Homs
3 El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, d'Elvis Mallorquí Garcia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)