Terminologia

Braçatge

Vist: 976

Braçatge, (en llatí braciaticum) és un agrer o cens terrer que suposava, en principi, el lliurament per part del pagès d'una setzena part de la collita (mentre la tasca, amb la qual de vegades es confongué, era la onzena part). En algunes comarques es generalitzà a l'Edat mitjana central, al segle XII, i de vegades serví per al pagament dels batlles del senyor.1.

1 Diccionari de la Catalunya Medieval (ss. VI-XV), Jordi Bolós

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)