Documents

BIBLIOGRAFIA I ÍNDEX

Vist: 4061

Fonts

Arxiu familiar (A.F.)
Arxiu parroquial de Sant Esteve d’Olot (ASE)
Arxiu del Monestir de St. Joan de les Abadesses (AMSJA)
Arxiu històric Comarcal d’Olot (ACO)
Arxiu de les Religioses Clarisses
de la Divina Providència d’Olot (ADP)
Arxiu parroquial de Santa Maria de Banyoles (ASMB)

Abreviatures

B. (Baptismes)
M. (Matrimonis)
Òb. (Òbits, defuncions)

Hemeroteca

“Avui” de Barcelona 18. VII.1999 1999
“Ciutat d’Olot, La” (1932-1936) 1935
C.E.C. (Centre Excursionista de Catalunya),
Circular pels socis 1920
“Deber, El” (i Dever, El) (1897-1936)............1907, 1916, 1920, 1921, 1922, 1925, 1928, 1929 i 1930
“Gaseta d’Olot, La” (1930) 1930
“Heraldo” de Reus 1816
“Montaña, La” (1923-1924) 1923
“Montsacopa, El” (1883-1885) 1884
“Olotense, El” (1881-1883) 1881
Politigas De Bius i Mors, Llibreta de Registre familiar de 1806 a 1860

Bibliografia

Cabana 1976
Francesc Cabana. Bancs i Banquers a Catalunya. Barcelona. Edicions 62. 1976.

Cabana 1989
Francesc Cabana (Coor). “Les Finances”. Dins Història econòmica de la Catalunya moderna. Vol VI. Barcelona. Fundació Enciclopèdia Catalana. 1989.

Canal 1989
Jordi Canal. Olot. Quaderns de la Revista de Girona. Diputació. 1989.

Castellà 1914
Esteve Castellà Llovera. Notas históricas de Olot, Vol. III. El Deber. 1914.

Clara 1978
Josep Clara “Notes sobre la banca de fi de segle” dins Girona al segle XIX. Girona. Editorial Gothia. 1978.

Costa i altres 1996
Perfecte Costa i altres. La pagesia de Sant Joan de les Abadesses. Sant Joan de les Abadesses. Els Autors. 1996.

Castells 1988
Narcís Castells. Canvistes i banquers. Girona. Quaderns de la Revista de Girona, 1988.

Cuéllar 1983
Alexandre Cuellar. El pintor Ivo Pascual. Biografía íntima. Girona. Dalmau Carles, Pla S.A. 1983

Cuellar 1990
Alexandre Cuellar. Xavier Monsalvatje, un olotí apassionat per Girona. Revista de Girona. Març-abril 1990.

Danés 1950
Joaquim Danés. Pretèrits Olotins. Olot. Autor. 1950.

Danés 1999
Joaquim Danés. Història d’Olot. Vol. XX. Ajuntament. 1999.

Danés 2001
Joaquim Danés. Història d‘Olot. Vol. XXIX. Ajuntament. 2001.

Danés 2001
Joaquim Danés. Història d‘Olot. Vol. XXX. Ajuntament. 2001.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Vol. II. Barcelona. Enciclopèdia Catalana. S.A. 1981.

Herrero 1998
Antonio Herrero. Columbaris (El Colomer de la Vall de Bianya). Olot. Edicions El Bassegoda S.L. 1998.

Iglésias 1991
Jose Iglésias. El fogatge de 1497. Vol. I. Barcelona. Fundació Salvador Vives Casajuana. 1991.

Llongarriu 1992
R. Llongarriu, “Centenari de les RR. Clarisses de la Divina Providència”. Doble set núm 41. 27.VII.1992.

Madurell 1978
Josep M. Madurell. “Miscel·lània de notes històriques d’Olot i la seva comarca” Segona Assemblea d’estudis sobre el Comtat de Besalú. Amics de Besalú i el seu comtat. 1978.

Manés 1985
Jordi Manés. Els masos de Sant Joan de les Abadesses. Sant Joan de les Abadesses. Caselles editor. 1985.

Menéndez Pelayo 1930
Marcelino Menéndez Pelayo. Historia de los Heterodoxos españoles. Vol. VII. Madrid. Librería general de Victoriano Suárez. 1930.

Nadal 1981
Jordi Nadal i Carles Sudrià. Història de la Caixa de Pensions. Barcelona. Edicions 62. 1981.

Orenes 2003
Francesc Orenes Navarro. Els ex-libris Montsalvatje. Barcelona. Ajuntament d’Olot. 2003.

Pla 1970
Josep Pla. “Vida de Manolo contada per ell mateix” Dins Obra Completa. Vol. XIV, Tres artistes. Barcelona. Edicions Destino. 1970.

Pla 1977
Josep Pla. “Fra Ramon Monsalvatje heterodox.” Dins Obra Completa. Vol. XXXIII, El passat Imperfecte. 1977.

Pla 1960
Joaquim Pla. Biografías de gerundenses. Girona. Dalmau Carles, Pla S.A. 1960.

Puigvert 2003
Xavier Puigvert Gurt. “Bell Mesclantsesaigües” dintre El Cartipàs del Plafó núm. 13 del mes de novembre de 2003.

Rahola 1934
Carles Rahola. Xavier Monsalvatje. Assaig per una biografia sentimental. Girona. Gràfiques Darius Rahola. 1934.

Sala 1992
Joan Sala Plana. El Cercle artístic d’Olot. Olot. Llibres Batet. 1992.

ÍNDEX

Introducció p. 1

Els orígens p. 2

Els Monsalvatje, hortolans p. 6

Els Monsalvatje, teixidors, esdevinguts banquers locals p. 17

Apèndixs:

1 – Genealogia dels Monsalvatje (a) Carlicus p. 29

2 – Genealogia dels Monsalvatje-Fossas p. 31

3 – La banca a Olot p. 44

Bibliografia p. 56