Bibliografia

Moreno i Claverías, Belén

Vist: 1472

Belén Moreno Claverías és professora d'Història econòmica a la Universitat Autònoma de Madrid. És autora de diferents treballs sobre els canvis en el consum a la Catalunya del segle XVIII, entre els que cal citar el llibre Consum i condicions de vida a la Catalunya moderna. El Penedès, 1670-1790 (Vilafranca del Penedès, 2007).

Ha participat en diverses obres col·lectives internacionals sobre aquesta qüestió, sobre la qual ha publicat també diferents articles a revistes com Revista de Historia Económica (2003), Histoire & Mesure (2006), Revista de Historia Industrial (2006) o Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine (2017). Forma part, junt amb altres autors del llibre del projecte HAR2014-54891-P, finançat pel Ministerio de Economia y Competitividad1.

1 Els Inventaris post-mortem, Biblioteca d'Història Rural

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)