Bibliografia

Jover i Abellà, Gabriel

Vist: 1470

Gabriel JoverGabriel Jover Avellà

(Palma de Mallorca, 1959) és professor d'Història econòmica a la Universitat de Girona. Ha publicat, juntament amb Ricard Soto, diversos estudis sobre la formació i el desenvolupament del feudalisme a l'illa de Mallorca, sobre la formació de la gran propietat i de la noblesa terratinent, i també sobre les estratègies patrimonials d'aquesta classe social. Ha participat en diversos congressos nacionals i internacionals d'història econòmica. Ha publicat articles en revistes com Estudis d'Història Econòmica, Recerques o la Revista d'Història Medieval, entre altres.

Línies de recerca:

Anàlisi comparativa de les societats rurals de l'Europa meridional, especialment de les regions situades al Mediterrani occidental (1350-1750); Les estratègies econòmiques de les classes terratinents en aquestes regions, especialment de Mallorca i Catalunya: canvis en les formes d'organització i gestió dels patrimonis agraris, modalitats de contractació i explotació del treball (1350-1750).

Informació extreta del web de la UdG

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)