Bibliografia

Bosch i Portell, Mónica

Vist: 2001

Mònica BoschMònica Bosch Portell

(Girona, 1966) es va llicenciar en Història i en Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre 1991 i 1994 va ser becària d'investigació de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, on va fer els cursos de doctorat. Entre 1996 i 2006 va treballar com a secretària tècnica de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona. Actualment és professora associada d'Història contemporània a la mateixa universitat.

Línies de recerca:

La conformació dels hisendats com a classe dominant i dirigent de la regió de Girona en els segles XVIII i XIX; Els masovers de la regió de Girona des d'una perspectiva històrica; L'avenç de l'individualisme agrari a Catalunya en els segles XVIII i XIX; Les transformacions del món rural a les comarques gironines en els últims cinquanta anys i els seu impacte en els diversos agents socials (especialment els hisendats i els masovers).

Informació extreta de la UdG

 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)