A la llum, les termes romanes de Vilauba

Vist: 3873

Jaciment de VilaubaS'Inicien les excavacions per fer-les visibles. Ho permet la modificació de la carretera que partia el jaciment.

Els arqueòlegs de la Diputació de Girona han reprès els treballs d'excavació a la vil·la romana de Vilauba de Camós, en el marc d'un conveni de col·laboració signat entre les institucions copropietàries del jaciment –els ajuntaments de Banyoles, Camós, Porqueres i el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles– i la Diputació de Girona. La recent modificació del traçat de la carretera GI-524, que antigament passava pel mig del jaciment de Vilauba, permetrà ara centrar els esforços a destapar les termes del nucli principal de la vil·la durant els segles I-III dC.

Es tracta d'una imponent edificació, d'uns 150 metres quadrats de superfície, amb diferents sales i espais, com ara el vestidor (apodyterium), la piscina d'aigua freda (frigidarium), un espai temperat (tepidarium) i la banyera d'aigua calenta (caldarium). Al voltant d'aquestes estances principals, s'hi distribuïen també els espais de treball i hi havia la caldera i el forn que servia per escalfar l'aigua i el subsòl de les zones càlides.

L'excavació de tot aquest sector iniciada ara permetrà completar el coneixement actual sobre les condicions de vida dels habitants de la vil·la i la tècnica constructiva, i el funcionament d'aquest tipus d'edificacions, que van esdevenir un símbol de romanitat.

Els tècnics responsables de tots aquests treballs han fet construir una coberta provisional per protegir les restes arqueològiques. Aquesta coberta servirà també per deixar a la vista la totalitat de les restes quan s'hagi acabat el període d'excavació.

Els treballs previstos per aquesta campanya inclouen, a més, la restauració i consolidació arqueològica dels diversos paviments de les sales, així com dels revestiments hidràulics de les piscines i del pis inferior o hipocaust, per on circulava l'aire calent que escalfava les termes.

Les excavacions de Vilauba, doncs, entren en una fase decisiva.

Publicada al diari "El PuntAvui", 23 de setembre de 2014 - Jordi Casas - Camós 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)