Troben un tram del potent mur de l'Areny medieval de Girona al carrer Argenteria

Vist: 3245
Mur de la muralla medieval de l'Areny de Girona
Foto Diari de Girona. Mur de la muralla medieval de l'Areny

Per primera vegada es documenta físicament l'existència d'una muralla o mur de contenció de les aigües del qual hi ha referències escrites de principis del segle XIII. Els arqueòlegs excavaran dos metres de fondària per estudiar les restes.

Unes obres de reforma a l'interior d'un edifici han permès documentar per primera vegada físicament un tram de la muralla medieval de l'Areny al sector del carrer Argenteria de Girona, del qual ja existien testimonis escrits.

Les obres de reforma a l'edifici número 23 del carrer, on fins fa poc hi havia la sabateria SBT, han donat la sorpresa en forma de potent mur de pedra d'uns dos metres de gruix i uns cinc de llargada, en bona part construït a base de carreus regulars, fet que li confereix un aspecte contundent i noble que de ben segur podrà aprofitar l'arquitecte o dissenyador per a la futura decoració del comerç que s'hi posi.

L'arqueòloga Maribel Fuertes té previst excavar uns dos metres cap al subsol per investigar si es tracta de la muralla del segle XIII que tancava la ciutat a la zona de l'Onyar i, alhora, servia per contenir les aigües d'un riu que tantes innundacions històricament ha provocat.

Es preveu que els treballs, en els quals participen l'Ajuntament de Girona i el Departament de Cultura, durin entre dues i tres setmanes.

La troballa s'ha produït a la part del darrere de la tercera casa a comptar a partir del Pont de Sant Agustí. El mur constituïa una façana a l'Onyar. Les altres dues cases no tenen ni rastre del mur, presumptament perquè va ser eliminat al segle XIX quan es van refer aquests edificis.

Per la raó que sigui, la tercera casa va conservar amagada sota una decoració moderna tota la potència del mur medieval que ara ha sortit a la llum.

Alguns trams de la muralla de l'Areny es poden veure a simple vista avui a les parts baixes de les cases de l'Onyar, però no en el sector del carrer Argenteria, on s'ha documentat ara per primer cop.

Com totes les muralles i castells, les restes tenen protecció perquè són patrimoni cultural i no es poden eliminar. Segons les fonts històriques, molt a començament del segle XIII es va començar a bastir un mur de contenció al llarg de la riba de l'Onyar per contenir les avingudes del riu en una zona de l'aren cada vegada més urbanitzada.

Les primeres referències escrites daten de la dècada dels anys 1220 i fan referència tant a la zona del carrer de la Barca, cap al Burg de Sant Feliu, com a la zona de la Rambla.

Troballa rellevant.

«Sabem que el mur de l'Areny es va construir el 1223 però és possible que el que s'ha trobat sigui una reforma posterior», ha matisat Fuertes.

L'arqueòloga diu que «és molt rellevant» que hagi aparegut en aquesta zona, ja que fins a dia d'avui no s'havia trobat cap evidència física d'aquesta construcció al carrer Argenteria.

Una mica més avall, al carrer de la Barca, en canvi, sí que s'havien documentat parts d'aquest mur de contenció medieval.

Els escrits que figuren a l'arxiu històric de la ciutat parlen que la construcció s'estendria fins la Plaça Catalunya.

Fuertes ha destacat el «bon estat de conservació del mur posat ara al descobert», tot i que la seva estructura es va veure afectada al segle XIX per les obres de reforma del sector, quan s'hi va practicar una obertura central per obrir una finestra o balcó a l'Onyar.

Publicada al diari "Diari de Girona ", 30 de maig de 2017 - Daniel Bonaventura - Girona 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)