Afloren restes a Fares d’una casa forta, a les obres de la C-66

Vist: 1346
Restes de la casa forta trobada a Fares. Foto:ACN
Restes de la casa forta trobada a Fares. Foto:ACN

Els treballs arqueològics de prevenció al sector de les obres de millorament de la carretera C-66 a Fares de Sant Ferriol han permès de trobar les restes d’una casa forta medieval i s’ha hagut de desviar la carretera per no afectar les restes.

S’ha fet una primera delimitació i s’ha constatat que les estructures estan en “força bon estat” i que és un edifici “de molta entitat”.

Segons Cristina Belmonte, arqueòloga de l’empresa IPAT Serveis Culturals, l’edifici fa aproximadament 500 metres quadrats i és de planta quadrada. “La localització és un element important”, diu, perquè fins ara havia quedat ocult per la vegetació. Segons la coordinadora, es veia que hi havia un turó petit a la zona però amb la neteja i retirada de terres han aparegut parets de fins a 2 metres d’alt i una amplada d’entre 50 i 60 centímetres, “murs de molta entitat lligats amb morter de calç”.

La zona afectada per la carretera, però, són unes estructures annexes a l’edifici on també han aparegut tres sitges i ceràmiques que daten entre els segles IX i XIII. Fa una setmana, a més, els va sorprendre un espai d’enterrament amb dos esquelets d’individus joves que s’estudiaran més a fons per conèixer l’època i les possibles causes de mort.

Basant-se en la documentació de l’època, els arqueòlegs creuen que es tractaria d’una casa forta on es cobraven tributs per anar de Besalú a Banyoles. En algun document també es parla d’un edifici amb dues torres, però aquesta és una dada que no s’ha pogut confirmar amb aquesta primera prospecció.

Una recerca que l’Ajuntament de Sant Ferriol creu que s’haurà de fer més endavant i amb el suport de les administracions. “Un cop identificat tot, es tornarà a tapar en espera de poder fer més excavacions i mirar de restaurar-la a llarg termini”, ha explicat l’alcalde, Albert Fàbrega.

Publicada al diari "El PuntAvui", 4 d'agost de 2020 - Redacció - Sant Ferriol 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)