Restes d’edificacions en l’excavació al monestir de Sant Feliu de Guíxols

Vist: 2683
Exavacions al Monestir de Sant Feliu de Guíxols (Foto El PuntAvui)
Exavacions al Monestir de Sant Feliu de Guíxols (Foto El PuntAvui)

Les excavacions a la plaça Abadia de Sant Feliu de Guíxols, a la part posterior de l’antic monestir benedictí, han tret a la llum diverses estructures d’antigues edificacions que els arqueòlegs ara han de datar i contextualitzar.

Els murs delimiten diverses estances i s’hi aprecien vestigis d’un desguàs i elements com ara un antic pou, per bé que els professionals que hi treballen no volen especular abans d’hora i no volen avançar cap detall fins que redactin l’informe arqueològic amb els resultats finals de la recerca.

La intervenció arqueològica per detectar possibles restes històriques al subsol de la plaça Abadia de Sant Feliu, al darrere del monestir benedictí, ha començat aquesta setmana, a càrrec d’un equip encapçalat per dos arqueòlegs de l’empresa Atics SL, que tindran la col·laboració de set auxiliars d’arqueologia de la UdG.

Els treballs sobre el terreny es van iniciar a mitjan desembre i, segons el contracte, tenen una durada aproximada de dos mesos més, tot i que l’alcalde, Carles Motas, avançava ahir que segurament hi introduiran canvis. L’equip, per exemple, ha plantejat aprofundir per sota dels quatre metres i mig de fondària per arribar a la base de les restes i, com que caldrà extreure un volum superior de terres, l’alcalde avançava que contractaran un transport especial per traslladar la terra provisionalment fins a l’aparcament de la carretera de Tossa.

Un cop finalitzats els treballs sobre el terreny, l’empresa destinarà dos mesos més a la redacció dels informes amb les conclusions que determinaran l’encaix del projecte arquitectònic de l’edifici d’exposicions del futur museu Carmen Thyssen, adossat a l’antic monestir. En les prospeccions fetes amb anterioritat i amb ajut d’un georadar no es va detectar cap expectativa concreta, però en el passat, a la part frontal del monestir, van trobar restes del cenobi benedictí, de l’època medieval i moderna, i estructures d’època romana. Ara, a més de la part del darrere, s’actuarà en una petita porció dels jardins de l’antiga finca de Can Blasco, l’única part edificada.

Publicada al diari "El PuntAvui", 18 de gener de 2018 - Emili Agulló - Sant Feliu de Guíxols 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)